Olemme osa IYnetwork verkostoa!

iy-VARJOSTETTU-LOGO

Olemme toimineet liiketoiminnan kehittämisen alalla jo 14 vuotta. Tänä aikana olemme asiakkaissamme törmanneet mitä moninaisimpiin tarpeisiin kilpalukyvyn ja liiketoiminnan kehittämistarpeiden saralla. Olemmekin luoneet luotettavan ja asiakkaissa osaamisensa todentaneen kumppaniverkoston. Kutsumme tätä nimellä IY network.
Verkoston osaajat eivät kilpaile toistensa kanssa, vaan täydentävät toisiaan. Suhtaudumme terveen kriittisesti verkoston jäseninä toisiimme kehittäen jatkuvasti osaamistamme. Ylläpidämme korkeata laatustandardia ja osaamistasoa tapaamalla säännöllisesti.

Tärkeimpänä mittarina verkoston toimivuuden arvioinnissa pidämme asiakkaidemme tyytyväisyyttä siitä, onko heidän kilpailukykynsä tai liiketoimintansa kehittynyt.

Pelkästään verkoston olemassaolo ei riitä, vaan tarvitaan verkoston johtamisen osaamista. Tätä omaa johtamisosaamistamme olemme kehittäneet viimeisen kolmen vuoden aikana suunnitelmallisesti. Verkostoon kuuluu 16 kumppaniyritystä, jotka ovat omien alojensa kokeneita asiantuntijoita.

Valmennustalo itsensäylittäjät Oy on liiketoiminnan kehitysyhtiö. Toimintamme perustuu malliin huippuyritysten menestystekijöistä, jonka olemme rakentaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa. Malli toimii loistavana työkaluna arvioitaessa erilaisten yritysten tarpeita, joita liiketoiminnan kehittämiseen liittyy.

  • Valmennustalo on perustettu vuonna 1999
  • Toimipisteitämme on neljä, toiminta-alueenamme on koko Suomi
  • Olemme valmennuksen kokeneita huippuasiantuntijoita
  • Parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä kehittämällä osaamista sekä kasvattamalla bisnesenergiaa
  • Valmennuksemme ovat mitattavia prosesseja
  • Valmennusten aikana määrittelemme pysyviä toimintamalleja johdon ja työntekijöiden kanssa
  • Valmennamme organisaation kaikkia tasoja mahdollistaen pysyvät toiminnalliset muutokset
  • Autamme yksilöitä ja ryhmiä tunnistamaan, tunnustamaan ja työstämään omia kehitystarpeitaan
  • Sitoutamme yksilöt ja ryhmät erilaisiin sovittuihin pelisääntöihin ja toimintamalleihin
  • Käsittelemme asioita ratkaisukeskeisesti

Videolla esittelemme tapamme toimia:

Asiakaslausuntoja

Asiat tuotiin selvästi esille ja annettiin kaikille puheenvuoroja ja kaikki mielipiteet huomioitiin. Lyhyt ja ytimekäs valmennus, ei rönsyilty liikaa. Hyvä kokonaisuus. – Jukka Vaununmaa, Volvo Bus Finland

Positiivinen, rauhallinen, kannustava ote koulutettaviin. Selkiytti työyhteisön asioita; vahvuuksia ja mahdollisuuksia, kaikki saivat vaikuttaa. – Jaana Pakka, UPM Kymmene

Selkeä ulosanti, kokemusta yrityselämästä, hyvä tilannereagointi, itsevarma ja mukava tyyppi. Ajatonta perusasiaa hyvin sovellettuna meidän firman tarpeisiin. Varmasti herätti ihmiset ajattelemaan omaa ajankäyttöään. Muuttunee toiminnaksi jo ensi viikolla. Ymmärsimme palaverien ja ajanhallinnan merkityksen! – Veikko Vallin, FuncFood Oy

Asia tuli selväksi – käytetyn ajan puitteissa käytiin paljon asioita läpi. Aina on mielenkiintoista oppia uusia asioita. Ihmisten käyttäytymisen perimmäiset syyt ja toiminnan kehittämiseen käydyt keskustelut antoisia. – Bjarne Lehtonen, KVL-Tekniikka Oy

Olen ollut vastaavilla kilpailijoiden valmennuksilla ja tämä oli niihin verrattuna paljon ihmisläheisempi ja ”helpompitajuinen”. Vastasi sisällöltään sitä mitä kurssilta odotin saavanikin. Parasta oli se, että saimme ryhmänä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Valmentajan vahva kokemus näkyi positiivisella tavalla. – Eira Nikkilä, Steripolar Oy

Tähän mennessä paras valmennus. Materiaali vastasi valmennusta ja asiaa. Aikataulu piti, asia oli Ok, valmennus oli innostavaa ja ammattitaitoista. – Kyösti Lind, Lännen Tehtaat Oyj

Läpikäyty aineisto kattoi laajasti käsiteltävän aihepiirin. Käsiteltiin myös päivän aikana esille tulleita seikkoja materiaalin ulkopuolelta. Yhteishenki tiivistyi! – Pauli Laurila, Satakunnan Puhelin Oy

Selkeä tyyli, ottaa valmennettavan huomioon ihmisenä, ei vain koulutettavana. Koulutus oli monipuolista, aikaa olisi saanut olla koko viikonloppu, tarpeellista myös yksityiselämän puolella. Parasta oli oikeista asioista puhuminen ja niihin keskittyminen. – Elina Koski, Satakunnan Kansa

Hyvin jäsennelty ohjelma eteni mukavasti. Teoria ja käytäntö limittyi mukavasti. Hyviä ajatuksia ja ideoita esimiehen, alaisen ja tiimiläisen näkökulmasta. Oli helppo ottaa osaa keskusteluun. Oheisohjelma oli hienosti suunniteltu ja toteutettu. – Tiina Kataja, Oracle Finland Oy

Laittoi todella ajattelemaan asioita täysin uusista näkökulmista ja uskon sen vaikuttavan suuresti omaan tulevaisuuteeni. Olavi sai helposti kaikki mukaan tilanteessa kuin tilanteessa ja vaikka välillä oli aika raskasta, hän sai jaksamaan. – Tuomas Soiniitty, Hyvinkään Konemyynti Oy

Vetäjä oli oma itsensä, osaa asiansa ja osaa ottaa yleisönsä. Aihe oli hyvä – antaa ajattelemisen aihetta ja intoa kokeilla uusia juttuja. – Harri Peltonen, Satakunnan Liikenne Oy

Valmennus oli havainnollinen, selkeä ja johdatteleva. Sain konkreettisia välineitä kommunikoida paremmin. Materiaali antoi mahdollisuuden edetä ryhmän tarpeiden mukaan. Aihe oli mielenkiintoinen, motivoituminen tuli luonnostaan. – Johanna Suokanto, Rauman kaupunki

Suunnitelmallista, asiahakuista ja vaihtelevaa. Ammattitaitoista ja miellyttävää valmentamista. Asia tärkeää, mutta kuitenkin kevyttä. Huomioitu myös koulutettavien mahdollisuus keskustella ”aiheen ohi”. Se on tärkeää ja sille pitää olla aikaa. Koulutus oli räätälöity juuri meille. Tuli tunne, että on nähty vaivaa eikä vain monistettu ohimennen tähän käyttöön. Ajatus siitä, että erilaisuus on ok, se on helpottavaa. – Kirsi-Marja Schwartz, Jokinen & Ramstedt Oy

Referenssejämme

Ota meihin yhteyttä