Kolmen Koon menetelmä!

Fyysisessä ensiavussa on käytössä nk. kolmen K:n muistisääntö: kohoasento, kylmä ja kompressio.

Vastaavanlainen muistisääntö on myös henkisenpuolen ensiavussa: kohtaaminen, korjaaminen ja korvaaminen = Kolmen Koon Menetelmä.

Tutustu allaolevasta videosta Mika Koskiseen.

Konfliktien hallinta ja sovittelu organisaatiossa

Konfliktien lukumäärässä tai tiheydessä ei liene mitään optimia, mutta vakavuutta tulisi hallita organisaatiossa sen tavoitteiden saavuttamiseksi, kehityksen varmistamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin takaamiseksi. Rekrytoinnin, perehdyttämisen, irtisanomisen ja konfliktien hallinnalla tehdään tiettäväksi, miten tärkeänä henkilökunnan panosta pidetään.

konflikti1Jotta ei tarvitse mennä lain soveltamiseen asti konfliktitilanteissa, ovat käytössämme lisäksi ainakin seuraavat keinot konfliktien hallintaan:

 • Normit ja säännöt
 • Keskustelu, dialogit
 • Vaimentaminen
 • Sovittelun metodit
 • Johtaminen, koulutus, valmennus
 • Organisaatiomuutokset
 • Henkilöstömuutokset (rekrytoinnit, toimenkuvat, irtisanomiset)

Katso lyhyt esitys siitä, miksi konflikti on hyvä juttu!

Konfliktin hallinnan mahdollisuudet

Vaikka paras tilanne ei olekaan konfliktiton, on aihetta välttää turhia konflikteja. Rutiininomaisissa toimissa ei usein edes esiinny konflikteja ja jos esiintyy, niiden merkitys jää usein vähäiseksi. Kannattaa keskittyä sellaisiin konflikteihin, joissa on oppimisen mahdollisuus. Koska johtamisen ja innovaation vaikutukset konflikteihin ja päinvastoin ovat suoraan ja positiivisesti verrannollisia, ovat ne avainasemassa kilpailuedun kannalta. Etenkin asiakonfliktit olisi syytä ottaa tosissaan; toisaalta siksi, että ne muuttuvat mitä todennäköisimmin ihmissuhdekonflikteiksi (mikä on hyvä ainakin jossain määrin estää) ja toisaalta siksi, että asiakonfliktit tuovat tutkitusti paremman lopputuloksen ja ovat helpompia selvittää, kuin ihmissuhdekonfliktit. Näin tuetaan johtajuutta ja innovointia.

Restoratiivinen oikeus on kohtaamista, korjaamista ja korvaamista rikos- ja riita-asioissa, mutta sitä käytetään myös kaikissa sosiaalisissa yhteyksissä menestyksekkäästi konfliktien ennaltaehkäisyssä. Maamme on siirtymässä vankien hoitamisen kulttuurista restoratiivisempaan suuntaan ja edellyttää rikos- ja riita-asioissa sovittelun mahdollisuuden esittämistä asianosaisille. Myös yhteiskunta säästää, kun asianomistaja ja epäilty voivat sopia riitansa tuomioistuinten ulkopuolella.

Samanlaista menettelyä kannattaa käyttää myös työyhteisöissä. Restoratiivisella menettelyllä saavutetaan erinomaisia tuloksia, joka usein näkyvät tehokkuuden lisääntymisenä ja siten myös viivan alla. Itsensäylittäjät on rakentanut tästä henkisen ensiavun 3 K:n menetelmän.

Konfliktista kilpailuetu

konflikti2

Työyhteisöissä ovat käytössä tehokkuuden lisääminen, kulujen ja pääoman optiomointi, innovointi ja tuotekehitys sekä markkinointi tuloksen parantamiseksi. Kun nämä ovat kohtuullisessa kunnossa ja siinä niiden tulisi aina ollakin, tulee mielenkiinnon kohdistua henkilöstön hyvinvointiin, mistä saadaan kilpailuetua: valmennukseen, koulutukseen, monimuotoisuuteen ja konfliktien hallintaan.

Katso alla oleva Mika Koskisen valmennusvideo Konfliktien hallinnan mahdollisuuksista.

Voit myös ladata koko artikkelin Konfliktien hallinnasta tästä.

Konfliktin seuraamukset organisaatiossa

Konfliktien määrää ja sen aiheuttamia seurauksia on tutkittu monissa maissa. Tässä lyhyt yhteenveto tutkimustuloksista:

 • 20-42% johdon työajasta menee konfliktien hallintaan
 • Myyntimiesten työajasta 1/6 osa kuluu konfliktien ratkaisemisiin
 • 20% terveydenhuoltohenkilökunnan työajasta menee konfliktien hallintaan
 • Irtisanotun henkilön paikkaaminen maksaa 100000$ pelkästään lakimieskustannusten osalta (USA)
 • Johdon työajasta menee 18% alaisten konfliktien hallintaan (kaksinkertaistunut 80-luvun puolivälistä)
 • 30-40% johdon työstä menee jonkin sortin konfliktein hallintaan

Muita seuraumuksia:

 • Konflitit saavat aikaan stressiä organisaatiossa, vähentynyttä terveyttä, avuttomuutta ja pakokäyttäytymistä
 • Konfliktien pitkä- ja lyhytaikaiset vaikutukset: psykologinen kuolleisuus, aikainen eläköityminen, kasvanut jännite työssä, sairauspoissaolot, tapaturmat
 • yli 85% lähtevistä kertoo sisäisen konfliktin olevan syy lähdölle.