Toimintatapa

Toimintatapana fasilitoiva, arvostava ja osallistava työote

Fasilitoiva toimintatapa on asenne, tapa arvostaa muita. Arvostavat menetelmät korostavat voimavaroja ja jo olemassa olevaa osaamista. Saavutusten ja ihmisten osaamisen tekeminen näkyviksi tukee sitoutumista, kohottaa motivaatiota sekä varmistaa työn jatkumisen ja kehittymisen.

Miksi fasilitointia?

Fasilitointi tekee asiat helpommiksi, avaa oven muutokselle ja yhteiselle päätöksenteolle. Fasilitoinnin avulla yhteistyöstä tulee tehokkaampaa ja tuottavampaa. Myös osallistujien motivaatio työskentelyyn paranee ja heidän on helpompi sitoutua yhdessä luotuihin ratkaisuihin.

Fasilitaattorin rooli

Fasilitointi edellyttää ryhmäprosessin ohjaajalta ennen kaikkea kykyä jättäytyä taka-alalle ja antaa ryhmän nostaa tärkeät asiat esille. Fasilitaattori viitoittaa tien ja auttaa niin yksilöä kuin yhteisöäkin navigoimaan itse perille päämäärään, ja samalla löytämään uusia näkökulmia, toisenlaista toimintatapaa.

Fasilitointivalmennukset

Ohjaatko työssäsi tai vapaa-ajallasi erilaisia ryhmiä tai tiimejä? Tarvitsetko uusia ideoita saadaksesi porukan innostumaan ja motivoitumaan yhteisestä toiminnasta?

Fasulitointivalmennuksissa harjoitellaan osallistavien ryhmätyömenetelmien käyttöä eli fasilitointia. Fasilitointi on arvostava asenne ryhmän osaamista ja tietotaitoa kohtaan. Ryhmän vetäjällä, eli fasilitaattorilla, on pakissaan joukko työkaluja ja tekniikoita, joilla hän saa ryhmänsä osallistumaan, motivoitumaan ja sitoutumaan.

Valmennuksessa opit:

  • osallistamisen perusteet
  • yksinkertaisia, tehokkaita työkaluja fasilitointiin.
  • soveltamaan ryhmätyövälineitä ja tekniikoita omassa työssäsi tai vapaa-ajan toiminnassa
  • suunnittelemaan ja vetämään erilaisia ryhmätilanteita.

Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena työpajana, jossa opitaan tekemällä ja soveltamalla opittuja asioita omaan työhön.

Kenelle fasilitointivalmennuksista on hyötyä?

Valmennuksesta hyötyvät esimiehet, projektipäälliköt sekä organisaation ja henkilöstön kehittäjät, jotka haluavat jalostaa osaamistaan ja ottaa henkilöstön/sidosryhmät aidosti mukaan toimintaan. Kun osallistut valmennukseen, täydennät omaa työkalupakkiasi tehokkailla ryhmätyökaluilla.

Koulutusten sisältöalueet painottuvat aina ryhmän tarpeiden mukaan.

Fasilitointi kehittämisen apuna

Tarvitsetko apua tehokkaan kokouksen, työpajan tai prosessin toteuttamiseen?
Haluatko saada kaikkien osallistujien tietotaidon käyttöön?

Fasilitoitu työskentely sopii esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  • työyhteisön kehittäminen, työyhteisöjen kokoukset
  • strategiatyö (laatiminen ja jalkauttaminen)
  • tuotekehitystyöpajat
  • kehittämispäivät ja -prosessit
  • projektiikokoukset, kick-off -seminaarit, arviointityöpajat, loppuseminaarit
  • ilmapiirikyselyiden purkutilaisuudet

Yhteystiedot

Tiina Häkkinen

GSM 050 525 5298
tiina@majacca.fi
tiina.hakkinen@10times.fi

Majacca on osa 10times Oy:n verkostoa.